LAMMC metinė konferencija „Inovacijos žemės ir miškų ūkyje: naujausi tyrimų rezultatai praktikai“

Žiemos metas yra pats geriausias laikas atnaujinti žinias, gilinti bei įkvėpti naujų. Dėkojame Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui už puikią konferenciją. Tradicinėje LAMMC mokslinėje ataskaitinėje konferencijoje skaičiuoti per metus nuveikti darbai, apžvelgtos įvairios inovacijos, su kuriomis dirba mokslininkai. Renginyje pristatyti aštuoni pranešimai apie naujausių tyrimų rezultatus sprendžiant tausaus dirvožemio naudojimo iššūkius, skaitmeninių įrankių naudą, pupinių augalų svarbą sėjomainoje, tvarių, aukštos vertės maisto ir funkcinių produktų gamybą, diskutuota apie inovatyvius sprendimus žemės ir miškų ūkyje. Džiaugiamės net su keletu narių turėję galimybę išklausyti puikių mokslininkų pranešimų.

Neįtikėtini mokslininkų atradimai vyksta čia – Lietuvoje. Skatiname viešinti savo darbus kuo plačiau!