Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga

Įkurta 2009 m.

Vienija Šiaulių krašto ūkininkus ir su ūkininkavimu susijusius asmenis.

Turime 120 narių

Šiuo metu sąjunga turi 120 narių ir šis skaičius pastoviai auga. Kviečiame pageidajančius prisijungti prie mūsų.

Mūsų tikslai

Puoselėti, tobulinti ir skatinti ūkininkus ir ūkininkavimą mūsų krašte, organizuoti profesinį narių tobulėjimą ir kt.

Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga Juridinių asmenų registre įregistruota 2009 metų balandžio 28 dieną. Organizacija išaugo iš anksčiau aktyviai veikusio Šiaulių rajono Jaunųjų ūkininkų klubo.

Sąjunga vienija Šiaulių krašto ūkininkus ir su ūkininkavimu susijusius bei ūkininkavimu besidominčius asmenis. Sąjungos veiklos tikslai – puoselėti, tobulinti ir skatinti ūkininkus ir ūkininkavimą mūsų krašte, organizuoti profesinį narių tobulėjimą, dalyvauti su ūkininkavimu susijusioje teisėkūroje bei tenkinti kitus viešuosius interesus. 

Siekiame, kad mus išgirstų, pamatytų ir įvertintų kuo didesnis ūkininkaujančių ar ūkininkavimui prijaučiančiųjų ratas, todėl esame atviri ir siekiame, kad mūsų užsidegimas vienytis vardan tikslo pasiekti aukštą ūkininkavimo kultūrą, pritrauks daugiau bendraminčių iš Šiaulių krašto ir mūsų darbai bus naudingi Sąjungos nariams.