ŠKŪS narių šventė „Kai derlius aruoduos – 2023“

Šiemet tarptautinę verslo dieną paminėjome su Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos nariais, mūsų rajono Gerb. meru Česlovu Greičiumi, žemės ūkio skyriaus vedėju Mindaugu Gedvila, Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo nariu Albinu Navicku bei žemdirbių verslo svarbiausiais partneriais – šventės rėmėjais. Išbandžius naują šventės formatą, dalyvavusieji buvo maloniai nustebinti ir džiaugėsi įsimintinu vakaru praleistu kartu.

Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius ir ŽŪS vedėjas Mindaugas Gedvila padėkomis apdovanojo Laimą ir Mindaugą Liutvinskus, Inetą Ir Dainių Servas bei Vandą Ralienę už tradicijų tęstinumą. Taip pat ŠKŪS pirmininkei buvo įteiktas paslaptingas didžiulis vokas, apie kurio turinį dar bus informuota truputį vėliau.

Kadangi Lietuvoje vyko jau 30-tasis jubiliejinis „Metų ūkio“ konkursas, tema buvo pasirinkta „Jaunoji karta – tęsianti tėvų tradicijas“, norint pabrėžti ūkių tęstinumą ir paskatinti ūkininkus, kurie verslą perima iš tėvų ar senelių.

Komisiją sudarė 7 nariai: Šiaulių rajono žemės ūkio skyriaus vedėjas Mindaugas Gedvila, AB „East West Agro“ atstovas Remigijus Savickas, „Basf agro Lietuva“ atstovas Rimantas Petrauskas, kooperatyvo „Šiaulių aruodas“ atstovė Indrė Adomaitytė, „Ūkininko patarėjo“ atstovė Dalia Karpavičienė, ŠKŪS tarybos narys Marius Lengvenis ir ŠKŪS pirmininkė Audronė Asauskaitė – Kerienė. Visi ūkiai buvo aplankyti tą pačią dieną, o konkurso nugalėtojas išrinktas vakaro pabaigoje. Tačiau, norint išlaikyti intrigą, visi komisijos nariai davė tylos įžadus ir laureatai buvo paskelbti tik šventės „Kai derlius aruoduos – 2023“ metu.

Pagal temą pasirinkti kriterijai atspindi jaunų, tačiau motyvuotų žemdirbių pasirinktą kelią. Vertinome ne tik amžių, ūkininkavimo patirtį, bet ir atitikimą šių dienų žaliojo kurso reikalavimams. Taip pat didelį dėmesį kreipėme į ūkiuose naudojamas naujausias technologijas, padedančias saugoti gamtą ir dirbti tikslingai bei unikalius konkretaus ūkio aspektus. Balus skyrėme ir už bendrą ūkio ir pasėlių tvarką, bei bendruomeniškumo jausmą.

Kadangi ūkiai buvo labai skirtingi ir kiekvienas galėtų būti savo srities laureatais, buvo nutarta kiekvienam skirti specialų jų ūkiui apdovanojimą. Konkurso „Metų ūkis“ diplomas įteiktas Kęstučiui Raliui už žemdirbiškos tradicijos „Iš kartos į kartą“ puoselėjimą. Apdovanojimas už meilę ūkininkavimo tradicijoms bei gyvulininkystės puoselėjimą ir 3 konkurso vieta skirta Editai ir Rolandui Linkams. Apdovanojimas už savo ūkyje užaugintos produkcijos perdirbimą ir pateikimą klientui „Tiesiai iš ūkio“ ir 2 vieta skirta Raigardui Servai. Apdovanojimas už inovacijų ir mokslo diegimą augalininkystės ūkyje ir 1 vieta „Metų ūkio – 2023“ konkurse skirta Benui Liutvinskui.
Lietuvos ūkininkų sąjungos padėką įteikė LŪS prezidiumo narys, LŪS Pakruojo rajono skyriaus pirmininkas Albinas Navickas, ŠKŪS tarybos narei Indrei Adomaitytei už aktyvią visuomeninę veiklą. Taip pat visiems sąjungos nariams nuo Pakruojo ūkininkų sąjungos buvo įteiktas didžiulis šakotis, kad jį bendrai besigardžiuodami valgytume ir siektume vienybės.

ŠKŪS padėka buvo įteikta Irmantui Gaučiui už aktyvią narystę sąjungos veikloje. Taip pat padėkomis apdovanoti Ilona ir Petras Baristos bei Ineta ir Dainius Servos už nuolatinę paramą savo produkcija Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos renginiuose. Išskirtinę padėką skyrėme Eugenijai ir Broniui Noreikiams už sumanų ūkininkavimą, šviesų požiūrį į žemdirbio gyvenimo būdą, už Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos bendruomenės jausmo puoselėjimą ir kartu praleistus metus.

Asmeninės ŠKŪS pirmininkės Audronės Asauskaitės – Kerienės padėkos įteiktos tarybos nariams už jų visų metų indėlį sąjungos labui: Mantui Plakiui už išmaniųjų technologijų taikymą, Emilijai Rimeikienei už profesinės patirties dalijimąsi, Artūrui Plenaičiui už kritišką idėjų vertinimą, priverčianti susimąstyti, Darijui Znutui už idėjų atrinkimą, Mariui Lengveniui už pozityvų mąstymą, Danutei Zelbienei už harmoningą situacijos vertinimą, Kęstučiui Vaitekaičiui už argumentuotą idėjos pagrindimą ir Indrei Adomaitytei, mūsų bitutei darbininkei, už nuolatinę pagalbą.

Visi šventės dalyviai buvome maloniai nudžiuginti mūsų nario, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Raimundo Juknevičiaus vėlyvu apsilankymu. Puikiai žinojome, kad visa diena jam buvo ypatingai užimta, todėl labai džiaugėmės pamatę jį ir savo tarpe.
Už šventės dekoracijas dėkojame: Plakių ūkiui, Baliutavičių ūkiui, Servų ūkiui, Ralių ūkiui, Kerų ūkiui, ir kooperatyvui „Šiaulių aruodas“.

Renginį vedė nuostabus vedėjas Vaidas Praspaliauskas, skrabalais grojo Karolis Šileika, muzikinius kūrinius atliko Petras Daunys.

Už paramą renginiui nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems rėmėjams!