Kelionė per seniūnijas

Nuo vasario 3 dienos iki kovo 1 dienos Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga aplankė visas Šiaulių rajono seniūnijas, kad susitiktų su kuo daugiau ūkininkų. Džiugu, kad į mūsų diskusijas įsitraukė ne tik aktyvūs ūkininkai, seniūnijų žemės ūkio specialistai, bet ir patys seniūnai.

Diskutavome apie esamą strateginį planą, jo reikalavimus, artėjantį pasėlių deklaravimą ir jo vingrybes, taip pat kitas šių dienų aktualijas liečiančias žemdirbystės verslą. Susitikimuose ūkininkai dalyvavo aktyviai, kėlė jiems aktualius klausimus, domėjosi Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos veikla, žvelgdami į permainas žemės ūkyje bei matydami perspektyvas, jungėsi į sąjungos gretas.

Dėkojame visiems dalyvavusiems, diskutavusiems bei iškėlusiems naujų idėjų mūsų tolimesnei veiklai. Džiaugiamės, turėdami galimybę susitikti ir pakalbėti su žemės ūkio mylėtojais, nes galingi galime jaustis, kai esame kartu!