Lietuvių (Lithuanian) English Русский (Russian) Apie ŠKŪS
   
 
Image rotator Orai
     
 

Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga savo veiklą oficialiai pradėjo 2009 m. balandžio 28 d., kai buvo įregistruota Juridinių asmenų registre. Kiek anksčiau, Šiaulių rajono Jaunųjų ūkininkų klube kilo diskusija, ar pakankamai ginami žemės ūkio veikla užsiimančiųjų interesai rajone. Atsirado noras turėti stiprią, aktyviai veikiančią visuomeninę organizaciją, kuri patenkintų žemdirbių lūkesčius. Ši mintis netruko pasklisti rajone ūkininkaujančiųjų tarpe ir neužilgo atsirado iniciatyvinė grupė, kuri rūpinosi organizacijos sukūrimu, sušaukė steigiamąjį visuotinį ūkininkų susirinkimą, kuriame buvo nutarta įkurti Šiaulių krašto ūkininkų sąjungą, patvirtinti Sąjungos įstatai bei išrinkti valdymo organai.

Sąjungos veiklos pagrindinis tikslas vienyti ir koordinuoti Sąjungos narių veiklą, siekiant geriau atstovauti jų interesus. Dalyvauti su ūkininkavimu susijusioje teisėkūroje. Skatinti jaunimo susidomėjimą ūkininkavimu. Puoselėti ūkininkavimo kultūrą, skatinti ir organizuoti profesinį tobulėjimą. Užsidegimas dirbti, būti aktyviais visuomeniniame gyvenime, karštos diskusijos virto konkrečiais darbais. Įsikūrėme būstinę, tapome Lietuvos ūkininkų sąjungos asocijuotais nariais. Stengiamės atstovauti savo narių interesus aukščiausiu lygiu, Sąjungos nariams jautriomis temomis diskutuojame su rajono valdžios institucijomis, teisės klausimais konsultavomės su advokatu Kęstučiu Čilinsku, Lietuvos valdžios institucijoms paklausimus perduodame per Lietuvos ūkininkų sąjungos organus, dalyvaujame respublikiniuose bei Europos Sąjungos mastu rengiamuose žemdirbių suvažiavimuose bei akcijose. Kaupiame bei platiname su ūkininkavimu besisiejančią informaciją.

Mūsų noras, kad mus išgirstų, pamatytų ir įvertintų kuo didesnis ūkininkaujančių ar ūkininkavimui prijaučiančiųjų ratas, todėl mes esame atviri ir siekiame, kad mūsų užsidegimas vienytis vardan tikslo pasiekti aukštą ūkininkavimo lygį, pritrauks dar daug bendraminčių iš Šiaulių krašto ir mūsų darbai bus naudingi Sąjungos nariams.

 
       
 

Klaida!

Nei vienas reklaminis skydelis neatitiko užklausos


SELECT * FROM cms_module_banners WHERE (category_id = "1") AND (expires > '2023-03-27 15:38:05' or isnull(expires)) AND (max_impressions = 0 OR num_impressions < max_impressions) ORDER BY RAND() LIMIT 0,1
 Banner
 
© 2010 Šiaulių Krašto Ūkininkų Sąjunga. Visos teisės saugomos. sep emailsep Admin