Lietuvių (Lithuanian) English Русский (Russian) Naujienos
   
 
Image rotator Orai
     
 

Ir vėl atėjo laikas apibendrinti praėjusių metų Sąjungos veiklos rezultatus. Kalendorinio pavasario pirmąją dieną į ataskaitinį ŠKŪS susirinkimą susirinkę nariai patvirtino 2016 m. finansinę ir veiklos ataskaitas, patvirtino nesikeičiančius stojamąjį ir nario mokesčius. Sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius apžvelgė praėjusių metų ir ateinančių metų žemės ūkio ir kaimo politikos aktualijas. Susirinkusieji išklausė Žemės ūkio skyriaus vedėjos Emilijos Rimeikienės detalią ataskaitą apie rajono ūkių skaičiaus mažėjimą, kaip stambėjimo kryptimi keičiasi ūkių dydis, apie kaimą slegiančias problemas ir pasidžiaugė dėl pasiektų gerų gamybinių ir gyvenimo kokybės kaime gerinimo pasiektų rezultatų.

Susitikti su rajono bendruomene kovo 7 d. planuoja atvykti Seimo nariai ir Žemės ūkio ministro vadovaujama delegacija. Karštos diskusijos susirinkime prasidėjo keliant ir formuluojant svarbiausius klausimus būsimam susitikimui. Kiekvienas klausimas, kuris betarpiškai liečia klausiantį, yra jam svarbiausias, tad buvo sunku susitarti, kurie klausimai yra svarbiausi, nes visų klausimų susitikimo metu užduoti ir aptarti nebūtų įmanoma. Tad apsiribota ties 15 klausimų sąrašu, nors kai kurie iš jų yra tokie platūs, kad jiems aptarti reikėtų atskiro renginio.

Susirinkimas užsitęsė, jo pabaigos nesulaukė jauniausias, vos kelių mėnesių amžiaus susirinkimo dalyvis, bet dauguma neskubėjo skirstytis paskelbus susirinkimo pabaigą, tęsė diskusijas būreliuose, daug kas dar norėjo išsisakyti bendraminčių tarpe.

Tokiomis dienomis apima jausmas, kad Sąjungos veikla yra prasminga ir organizacijos laukia dar daug darbų. Darbai nors ir sunkiai skinasi kelią link laukiamo rezultato, bet vis tik duoda vaisius, o tai ir suteikia naujų jėgų darbui.                                                   .
Ūkininkas Petras Barista ir pirmininkas Raimundas Juknevičius
Henrikui Kalinauskui neaišku, kodėl žadėjo, kad tiesioginė parama didės, bet praeitais metais jos gavo mažiau nei ankstesniais metais
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikėjo turėjo kuo papildyti ar patikslinti pasisakančius.
Jauniausiam susirinkimo dalyviui buvo sunku sulaukti užsitęsusio susirinkimo pabaigos
Kaip ir kas met susirinko gausus būrys Sąjungos narių, susirinkimo kvorumui pakako su kaupu
Susirinkusieji ne tik klausė pranešimų, bet ir karštai diskutavo

ŠIAULIŲ RAJONO 2017-03-07 ŽEMDIRBIŲ SUSIRINKIMO KLAUSIMAI

Seimo nariams ir Žemės ūkio ministro delegacijai

Lietuvos ūkininkų sąjunga rengia konkursą METŲ ŪKIS.

Šiais metais šis konkursas organizuojamas jau dvidešimtą kartą. Ši proga konkurso organizatoriams rajone pakuždėjo mintį, kad iš per šį dvidešimtmetį buvusių išrinktų geriausių ūkių išrinkti "žvaigzdžių" trejetuką. Mintis gera, bet ją įgyvendinti buvo gana sudėtinga, nes pagal konkurso nuostatus siūlomų ūkių vertinimo kriterijų nebepakako. Komisija įsitikino, kad visi per dvidešimt metų užėmę pirmąsias vietas ūkiai buvo verti tokio vertinimo. Komisija apsisprendė galutinai tik tada, kai buvo nutartą papildomus balus skirti: už ūkių žemės ūkio naudmenų panaudojimo efektyvumą; už sukutrų darbo vietų skaičių, už ūkio indėlį į Lietuvos ir rajono biudžetą. Konkurso vertinimo komisijos darbą ir ūkius, kurie bus nominuojami konkurso nugalėtojais išsamiai aprašė laikrasčio "Ūkininko patarėjas" žurnalistė Aldona Sireikienė (2013 11 02 Nr. 128 (3085))

Daugiau ŠKŪS FORUME

Organizatoriai dėkoja visiems, kas prisideda prie šventės rengimo pinigais, darbais ar geromis idėjomis.

Po rinkimų susiformavus naujajai daugumai, suformavus Vyriausybę ir visuomenei pateikus priimtą 2012 -2016 m. Vyriausybės programą, Šiaulių krašto žemdirbiai, kaimo bendruomenių atstovai, žemės savininkai ir kiti kaimo gyventojai gruodžio 19 d. susirinko bendrai diskusijai apie besiformuojančią kaimo ir žemės ūkio politiką. Taip pat susitikime buvo paliesti klausimai, kuriuos nepavyko išspręsti ankstesnės kadensijos valdantiesiems. Renginio eigoje buvo nutarta savo mintis išdėstyti bendroje rezoliucijoje ir ją pateikti Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai, o taip pat žemdirbių savivaldos institucijoms: Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams ir Lietuvos ūkininkų sąjungai.

Kaip ir kasmet Lietuvos ūkininkų sąjunga rengia konkursą METŲ ŪKIS. Konkurso nuostatus, dalyvio anketą rasite čia

Su pavasario saule, su Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas.

Tesugrįžta jis ir į Jūsų namus, ir į Jūsų širdis!

Daugiau sveikinimų Forume, spraktelėkite čia.

Šv.Kalėdos ir Naujieji metai – gražiausios ir prasmingiausios šventės. Sėdėdami prie šventinio stalo apsvarstome, kokie buvo praėję metai, pasidžiaugiame užaugintomis ir sukauptomis gėrybėmis, su viltimi žvelgiame į ateinančius metus.
GERBIAMIEJI,
Sveikiname su artėjančiomis šventėmis ir linkime džiaugsmingų Kalėdų,

laimingų Naujų 2012 metų !Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga


2011 m. Lapkričio 11 d. Kuršėnų kultūros centre rajono žemdirbiai ir šventės svečiai rinkosi į jubiliejinę šiuo pavadinimu rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 10 kartą rengiamą šventę. Šventės partneris - rajono savivaldybė. Surengti šią šventę talkino Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga ir gausus būrys šventės rėmėjų.

G.VAIČĖNO ĮMONĖ „ŠOKLYS“

UAB "APSAGA"

UAB ŠVENTJONIS AB „LYTAGRA"

UAB „AGROKONCERNAS“

AB DNB NORD BANKAS

AB „LINAS AGRO“

UAB „ŽVALGUVA“

AB ŠIAULIŲ HIDROPROJEKTAS

¨UAB „VIGEBA“

UAB „KUSTODIJA“

LIETUVOS KREDITO UNIJA

UAB „SV TECHNIKA“

UAB „DOJUS AGRO“

„VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVAG“ filialas „VH Lietuva“

BALTIC CHAMPIGNONS
Ūkininko Kęstučio Juščiaus ūkis
Lietuvos ūkininkų sąjungos rengiamas tradicinis konkursas "Metų ūkis" skatina ūkininkus sparčiai modernizuoti ūkius,  tausojančiai naudoti išteklius, būti draugiškiems aplinkai. Šių metų konkursas rajone išsiskyrė dideliu kandidatų skaičiumi, jų buvo 11. Konkurse galėjo dalyvauti visi ūkininkai užpildę dalyvio anketas. Šiais metais Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga pasiūlė, o rajono valdžia palaikė idėją, kad konkursui rajono seniūnijų žemės ūkio specialistai ir seniūnai pasiūlytų pastaruoju laiku didžiausią pažangą padariusius ūkininkus. Todėl šių metų konkurse vienodomis sąlygomis varžėsi tiek Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai, tiek šiai organizacijai nepriklausantys. Konkurso vertinimo komisija lankė aštuonis ūkius.

Prasideda ūkių registracija dalyvauti konkurse "Metų ūkis 2011".

 

Šiaulių rajono žemdirbių vasaros šventė liepos 1 d. įvykusi Kuzavinės kaime, susilaukė pripažinimo ir pasigirdo nuomonių, kad ji turi tapti tradicine. Tai daugelio nuoširdžių pastangų vaisius, visi prisidėję prie šventės rengimo gali pripažinti, kad  šventė pavyko.

Artojų varžybos rajone rengiamos jau seniai, tai rimtas žinių ir įgūdžių patikrinimas besivaržantiems ir geros pamokos šio žemdirbiško amato besimokantiems. Tačiau norėjosi, kad šiame renginyje būtų kur akis paganyti ne tik arimo specialistams, bet ir jų šeimos nariams, jų atžaloms, kad savo vietą šventėje rastų paslaugų žemės ūkiui tiekėjai. Norėjosi, kad būtų suderinta nauda, gera nuotaika, ir turiningas poilsis. Tokiai šventės vizijai sulaukėme pritarimo. Šventės rengimo darbais ir atsakomybe pasidalinome su Lietuvos artojų asociacija, Lietuvos žemės ūkio konsultacinės tarnybos Šiaulių biuru ir Šiaulių rajono savivaldybe. Sulaukėme gausaus būrio šventės rėmėjų, kurie palengvino šventės rengimo finansinę naštą ir sudarė reikšmingą šventės prizinį fondą. Smagu, kad buvo priimtas mūsų pasiūlymas prisidėti prie šventės rengimo ir būti aktyviais šventės dalyviais. Norėjosi, kad šventėje išnyktų pirkėją ir pardavėją, darbuotoją ir darbdavį, žemdirbį, tarnautoją ir politiką varžantys barjerai.

 

Gausiai susirinkę šaltą vasario 23 rytą Sąjungos nariai įvertino 2010 m. darbus ir karštai padiskutavę patvirtino organizacijos veiklos uždavinius 2011 m.

Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas R. Juknevičius pasidžiaugė, kad susirinkusieji visiškai vieningi balsuodami buvo  tik keliais klausimais, kurių vienas buvo susirinkimą pradėti, o kitas - baigti. Kitais klausimais pasisakančių, teikiančių pasiūlymus, pastabas, argumentuotus prieštaravimus netrūko. Karsčiausios diskusjos prasidėjo svarstant ir tvirtinant  Sąjungos veiklos uždavinius 2011 m. Kartais diskusijos buvo tokios audringos, kad buvo sunku tramdyti. Sunku buvo iš gausių siūlymų parinkti klausimus balsavimui. Visada norėjosi, ir to buvo siekiama, kad kiekvienas narys būtų ne pasyvus įvykių stebėtojas, bet aktyvus visų procesų dalyvis. Toks aktyvumas parodo organizacijos brandą, kad Sąjunga eina teisingu keliu, kad jos nariai jaučiasi atsakingi už organizacijos ateitį, turi savo supratimą kaip turėtų būti organizuojamas darbas ir drąsiai reiškia mintis, nenusišalina nuo darbų, kuriuos teks atlikti visų labui aukojant asmeninį laiką ir lėšas. Smagu, kad organizacijoje ryškėja nauji lyderiai, kurie yra geru pavyzdžiu tiems, kas neapsisprendžia ar dalyvauti visuomeninėje veikloje.

ŠKŪS narių visuotinas susirinkimas kviečiamas

vasario mėn. 23 d. 10 val.

užeigoje "Smakų smakas".

 

Nors ūkininkai visčiukus skaičiuoja rudenį, bet tradiciškai vasario mėnesį Sąjungos nariams ir besidomintiems mūsų veikla susumuojame rezultatus darbų, kuriuos pavyko pasiekti per veiklos laikotarpį.

ŠKŪS artėjame prie antrųjų metų gimtadienio, tai trumpas laikotarpis lyginant su žmogaus gyvenimu, bet dar trumpesnis, kaip organizacijai. Todėl drystu teigti, kad mums pavyko tapti aktyvia visuomenine organizacija, kuri aktyviai išreiškia savo narių bendrą poziciją ne tik tiesiogiai ūkininkavimą lemiančiuose klausimuose, bet ir daugeliu bendrų socialinių klausimų kontekste. Stengiamės būti pozityvūs diskusijose su atsakingomis institucijomis ir kompromisų keliu siūlome klausimų sprendimo variantus. Toks bendravimas duoda savo vaisius, mūsų organizacijos nuomonės paiso ne tik Šiaulių rajono valdžia, bet per Lietuvos ūkininkų sąjungą mūsų klausimai pasiekia ir respublikines veldžios institucijas.

Per šį laikotarpį įvyko 6 ŠKŪS posėdžiai ar susirinkimai. Aktyviai dalyvauta 13 LŪS posėdžiuose. 4 kartus ŠKŪS atstovai susitikome su Šiaulių rajono valdžia ar dalyvavome Šiaulių rajono tarybos posėdžiuose. Įvyko 14 LŪS ar ŠKŪS iniciatyva  organizuojamų seminarų, mokymų, kelionių ir kitų  renginių, parašyta 10 oficialių raštų, su Agapao labdaros ir paramos fondu pasirašėme bendradarbiavimo sutartį.

Toliau rasite atsakymus kam reikalinga Lietuvos ūkininkų sąjunga.

Įžiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų, sėkmės ir laimės.
Žemdirbiai yra įpratę, kad jiems tenka grumtis su gamta auginant derlių, bet šiais metai nepalankūs meteorologiniai reiškiniai padarė tiek žalos, kad daugelis žemdirbių atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje. Ieškodami išeities iš susidariusios padėties rugsėjo 2 d. žemdirbiai rinkosi į susirinkimą susidariusiai padėčiai aptarti.

Tokių nuostolių dėl iššalimo žieminių kultūrų pasėliuose, kaip šiemet, žemdirbiai nepamena kada buvo. Daugelis ūkininkų net 100 proc. atsėja žieminio rapso pasėlių, taip pat visiškai žuvo kai kurios veislės kviečių, žieminių miežių, nukentėjo ir kitos kultūros. Tuose plotuose, kurie liks neatsėti, gero derliaus tikrai nebus. Vasarinių kultūrų derlingumo potencialas yra mažesnis nei žieminių. O pasaulinės grūdų ir rapsų  rinkos prognozės didelio kainų šuolio nežada dėl daugelyje šalių susikaupusių didelių atsargų. Neišvengiamai šiemet žemdirbiai patirs finansinę įtampą, nes negaus suplanuotų pajamų.

Į Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo išplėstinį posėdį balandžio 23 d.  atvyko Finansų ministrė I. Šimonytė, Žemės ūkio viceministras A. Maciauskas. Finansų ministrė pristatė Lietuvos ekonomines naujienas, atsakė į Posėdžio dalyvių klausimus. Jų buvo daug, bet pagrindinis klausimas buvo ar žemdirbiai gali tikėtis supratimo ir paramos sprendžiant finansines problemas.

Anot ministrės, sunku šiandien pažadėti, kad bus rasta galimybių išmokėti didesnes nacionalines tiesiogines išmokas nei 2009 metais ir taip pat sunku pažadėti, kad bus paankstintas šių išmokų mokėjimas, bet bus analizuojama informacija apie finansinius žemdirbių srautus ir sprendimais reaguojama į situaciją pagal esamas valstybės galimybes.

 

ŠKŪS kolektyvas sveikina Jus su Šv. Velykomis. Linkime jaukumo, džiaugsmo ir ramybės Jūsų namams bei, žinoma, gero šių metų derliaus.

 

Diaugiau sveikinimų rasite čia.

Seminaras tiems, kas neabejingas grožiui
Šio renginio tikslas buvo aptarti bendras šiam regionui būdingas žemdirbių problemas, galimus jų sprendimo būdus, pasidalinti savo veiklos patirtimi.
2010 02 26 dienos seminaras galėtų pretenduoti į ŠKŪS rekordų sąrašą kaip ilgiausiai trukęs mūsų organizuotas seminaras. Tikrai dėl to nevertėtų džiūgauti, bet faktas, kad po beveik 7 valandų seminaro klausytojus ir lektorę reikėjo mandagiai išprašyti iš salės, nes baigėsi įstaigos darbo laikas. Gyvos diskusijos dar ilgai tęsėsi lauke, niekas nenorėjo skirstytis.
Jau beveik metai, kai buvo įsteigta Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga. 2010 02 23 įvyko Sąjungos ataskaitinis susirinkimas, kuriame buvo aptarti nuveikti darbai ir nubrėžtos veiklos gairės sekantiems metams.
Šiaulių rajone

Konkurso „Metų ūkis 2009“ I vietos laimėtojai

Daiva ir Virginijus Plakiai

Konkurso „Metų ūkis 2009“ II vietos laimėtojai

Vanda ir Gintas Kriščiūnai

Konkurso „Metų ūkis 2009“ III vietos laimėtojai

Vilma ir Gražvydas Griškai

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariai išvažiuojamąjį posėdį surengė Šiaulių rajone. Seimo narių delegacija, vadovaujama komiteto pirmininko Jono Šimėno, lankėsi UAB "Toksika" pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos vietoje ir Šiaulių regioniniame atliekų tvarkymo sąvartyne bei surengė posėdį, kurio metu aptarė išgirstas problemas, įvertino Šiaulių rajono savivaldybės atliktus darbus, diegiant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
ŠIAULIŲ KRAŠTO ŪKININKŲ SĄJUNGOS NARIAI DALYVAVO PASITARIME SU  šIAULIŲ RAJONO VALDŽIOS ATSTOVAIS, APTARTOS BENDRADARBIAVIMO KRYPTYS
Jau visi metai, kai Šiaulių apskrityje bandoma įvesti ūkininkams rinkliavą už komunalines atliekas. Mūsų organizacija priešinasi prieš rinkliavos įvedimą, nes jis bus skaičiuojamas ne už faktiškai atliktą šiukšlių išvežimo paslaugą, bet už deklaruotą ūkyje pasėlių plotą.

Linksmų Šv. Kalėdų ir gerų Naujųjų Metų!

Atsakomasis vizitas pas Latvijos ūkininkus jau seniai buvo planuotas ir pagaliau įvyko. Kelionė buvo labai naudinga, nes parsivežėme daug naudingos informacijos, kuri mums tikrai pravers.

Įvyko steigiamasis Kooperatyvo "Šiaulių aruodas" susirinkimas. Patvirtinti kooperatyvo įstatai, išrinkti valdymo organai.

Kooperatyvo nariais pareiškė norą tapti 26 ūkininkai. Preliminariais paskaičiavimais ūkininkai bendrai deklaruoja virš 8000 ha pasėlių.

Kelionė į Jurbarką buvo naudinga, nes gyvai pamatėme kaip vėjo verslas sukasi, išgirdome šio verslo subtilybes, suradome bendraminčių ir sutarėme dėl veiksmų derinimo propaguojant švarios energijos idėją ir įtakojant, kad kuo greičiau būtų uždegta žalia šviesa švarios energijos gamybai Lietuvoje.


Tai tikrai neilgas laiko tarpas, bet pakankamas, kad galima būtų stabtelėti ir apžvelgti kas padaryta, kas pradėta daryti ir įvertinus tai planuoti ateities darbus. Tam yra kviečiamas Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos narių susirinkimas, kuris įvyks spalio 28 d. 10 val. Šiaulių rajono savivaldybės salėje. Į susirinkimą yra kviečiami visi Šiaulių krašto žemdirbiai, bei visi, kas neabejingi žemdirbių problemoms.

 


Šiaulių rajono ūkininkus panoro aplankyti Latvijos jaunųjų ūkininkų sąjungos nariai. Atvyko gausi 23 ūkininkų ar besiruošiančių ūkininkauti žingeidi delegacija. Jų tikslas buvo pamatyti ir išgirsti tai, kas galėtų būti pritaikoma jų ūkiuose, pasisemti naujų idėjų.

 

Greitai besikeičiančiame pasaulyje vis aktualiau tampa gauti savalaikę informaciją apie pažangias naujoves, kurios verčia mus tobulėti, neatsilikti ir garantuoja ekonominės veiklos sėkmę. Tokios minties vedini ėmėmės organizuoti seminarą-lauko dieną. Liepos 10 d. susirinko tie žemdirbiai, kurie yra žingeidūs ir imlūs naujovėms.

Žemdirbius kviečiame aktyviai dalyvauti seminare - lauko dienoje ir susipažinti su naujovėmis, kurios yra ar bus perspektyvios žemdirbystėje, taip pat padiskutuoti aktualiomis augalininkystės technologijų praktinio panaudojimo temomis. Pateikiame renginio programą:

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2009 m. kovo 19 d. Nr. T-120 sprendimu yra patvirtinusi naujus Kaimo rėmimo programos nuostatus. Kaip sekasi ūkininkams naudotis Šiaulių rajono kaimo rėmimo programa ir kokios perspektyvos - skaitykite forume (primename, kad forume būtina registracija).
Šių metų birželio 22 dieną Liuksemburge, netoli tos vietos, kur vyko Europos Sąjungos žemės ūkio ministrų Tarybos posėdis, COPA organizacija, vienijanti Europos Sąjungos žemdirbiškas visuomenines organizacijas, surengė protesto akciją „Atnaujinimo akcija“. Šios akcijos tikslas buvo atkreipti visuomenės ir Europos Sąjungos valdžios institucijų dėmesį į žemės ūkį užgriuvusias ekonomines problemas, ypač pieno, kiaulienos, alyvuogių aliejaus, vaisių ir daržovių sektoriuose. „Nėra žemės ūkio – nėra maisto“ plakatuose vyravo ši mintis. Žemdirbiai reikalavo, kad būtų rastas mechanizmas, kuris garantuotų gaunamas didesnes pajamas, teisingiau paskirstant pajamas visoje maisto gamybos grandinėje (plačiau skaitykite forume).
Labai džiaugiamės, kad apsilankėte mūsų svetainėje, prie kurios kūrimo galite prisidėti ir Jūs (išsakydami savo nuomonę forume. Jei nesate abejingi Šiaulių krašto ūkininkų sąjungai, turite įdomių idėjų, susijusių su Sąjungos veikla, ketinate tapti jos nariu, turite nuotraukų ar informacijos, kuri būtų idomi ūkininkaujantiems ir besidomintiems ūkininkavimu - parašykite mums adresu skus@skus.lt arba apsilankykite forume kur į visus Jūsų klausimus ar pasiūlymus bus atsakyta :) Ačiū!

 
       
 

Klaida!

Nei vienas reklaminis skydelis neatitiko užklausos


SELECT * FROM cms_module_banners WHERE (category_id = "1") AND (expires > '2022-11-29 16:29:24' or isnull(expires)) AND (max_impressions = 0 OR num_impressions < max_impressions) ORDER BY RAND() LIMIT 0,1
 Banner
 
© 2010 Šiaulių Krašto Ūkininkų Sąjunga. Visos teisės saugomos. sep emailsep Admin